DUANOV SINDROM

ili retrakcioni sindrom

Koliko se često javlja Duanov sindrom?

Duanov (retrakcioni) sindrom se češće javlja na levom oku, i to neđto češće kod ženskog pola (3:2). Najčešća je forma specijalnih strabizama.


Koji su razlozi nastanka Duanovog sindroma?

Po mišljenjima savremenih istraživača retrakcioni sindrom u svojoj osnovi ima inervaciona oštećenja nervnih centara u mozgu (nuklearnog i supranuklearnog porekla), koji se karakterišu paradoksalnom inervacijom u nivou horizontalnih pravih mišićaKoje su osnovne kliničke karakteristike Duanovog sindroma?

Kliničku sliku Duane-ovog sindroma u klasičnom obliku karakterišu sledeće osobine:
• ograničenje pokreta oka ka spolja,
• blago ograničenje pokreta oka ka unutra,
• retrakcija očne jabučice (povlačenje očne jabučicve unazad) i sužavanje međukapačnog otvora pri
pomeranju oka ka nosu,
• često prisutno pomeranje očne jabučice ka gore ili dole pri pokretanju oka.

Kod ovog sindroma u primarnom položaju (pacijent drži ispravljenu glavu i gleda ravno ispred sebe) često može biti prisutna i rarokost, ali nije obavezno.
U situacijama kada je prisutna razrokost postoji i prinudni položaj glave. Ponekad je Duanov sindrom udružen sa drugim problemima na očima (displazija strome dužice, anomalije zenice, katarakta i dr.) kao i opštim malformacijama (Goldenharov sindrom, deformiteti ušiju, stopala, šaka).
Može se javiti jednostrano, ali i obostrano. Danas Duanov (retrakcioni) sindrom klasifikujemo u tri podtipa (tip I, II i III).

aDa li se Duanov sindrom može izlečiti?

Nažalost nije moguće izlečenje kod Duanovog sindroma jer se radi u osnovi o problemu sa inervacijom.
Ako postoji razrokost ili je prisutan prinudni položaj glave, potrebno je hirurško lečenje. Zavisno od vrste devijacije, radi se slabljenje unutrašnjih ili spoljašnjih pravih mišića.
Pacijentu i njegovim roditeljima je neophodno staviti do znanja da hirurškom intervencijom ispravljamo gore navedene promene, ali i da nikako ne možemo poboljšati ograničene pokrete oka.
Korekcija dioptrijskog statusa, kao i lečenje slabovidosti, tretiraju se kao i kod drugih tipova razrokosti.


Copyright by Stankov Oftamologija 2016. Izrada sajta: AlgoCloud