ADAPTACIJA NA RAZROKOST


Senzorna adaptacija na razrokost

Ako je jedno oko u razrokom položaju bilo bi za očekivati da dete vidi duplo: ali to se kod dece do 7-8 godine starosti ne dešava. Razlog za otsustvo duple slike kod razrokog pacijenta je u senzornoj adaptaciji na razrokost. Ta senzorna adaptacija podrazumeva isključivanje od strane mozga slike ispred oka koje je u razrokom položaju. Ovaj proces se naziva supresija i za posledicu može imati i slabovidost na tom oku. Drugi mehanizam je anormalna retinalna korespondenca (ARK). Kod osobe koja nije razroka slika posmatranog objekta pada na dve tačke iste retinalne vrednosti ( npr. dve fovee) dok kod razrokih osoba oko koje je u razrokom položaju korespondira sa tačkom različite retinalne vrednosti. Ovakvo stanje se naziva anormalna retinalna korespondenca.


Motorna adaptacija na razrokost

Kod dece starije od 8 godina i kod odraslih osoba razrokost se manifestuje duplom slikom. Pacijent ima mehanizam odbrane od ovog stanja a to je okretanje glave u pravcu akcije oštećenog mišića.


Copyright by Stankov Oftamologija 2016. Izrada sajta: AlgoCloud