Strabizam

BOLESTI OKA
ŠTA JE STRABIZAM?

Strabizam je poremećaj binokularnog vida koje se indikuje kada vidne linije ne stoje paralelno, već postoje određena odstupanja vidne linije jednog oka u odnosu na drugo. Za normalan položaj su zadužene motorna i senzorna fuzija.

Strabizam može biti latentni i manifestni.

Kod latentnog strabizma na slabljenje fuzionog mehanizma utiču: zamor, naporan rad na blizu, bolest, slabo opšte stanje. Na ovaj način nastala devijacija se naziva latentni strabizam ili heteroforija koji se ispoljava samo raskidanjem fuzionog mehanizma.

Manifestni strabizam ili razrokost je poremećaj vida kod kojeg je devijacija jednog ili oba oka sa sigurnošću uvek prisutna i ne postoji mogućnost da se kontroliše snagom fuzije.

TIPOVI STRABIZMA

Oftalmologija Stankov - Strabizam

Najtipičniji oblik strabizma kod dece je ezotropija ili konvergentni strabizam, kada jedno ili oba oka skreću ka nosu. Pored njega, mogu se javiti i egzotropija ili divergentni strabizam kada oko skreće prema spolja. Ređe se javlja vertikalni strabizam, skretanje očiju ka gore (hipertropija) ili skretanje ka dole (hipotropija).

STRABIZAM KOD DECE

Kod male dece, u prvih nekoliko meseci života velike su šanse da se primeti urođeni strabizam, kao posledica slabog mišića ili poremećaja inervacije (neurološki defekt). Izuzetno je važno konsultovati se sa oftalmologom ukoliko se primeti bilo kakvo skretanje pogleda. Samim odlaganjem konsultacije ,poremećaj može postati upadljiviji, a takođe može dovesti do situacije da se skretanje na jednom oku, potom pojavi i na oba oka.

Naša preporuka je konsultacija u prvih 6 meseci bebinog života.

U kasnijem periodu, oko druge godine života može se pojaviti strabizam zbog pojave dioptrije Ovo se može javiti ukoliko značajna dioptrija nije bila prisutna još u prvim mesecima bebinog života.

STRABIZAM KOD ODRASLIH

Strabizam kod odraslih može se javiti iz različitih razloga i u bilo kom životnom razdoblju. Iako se strabizam češće povezuje sa detinjstvom, ništa manje se može javiti i kod odraslih iz različitih razloga.

U nastavku ćemo navesti nekoliko situacija u kojima se strabizam može javiti kod odraslih.

  • Kod određenog procenta odraslih osoba, strabizam se može javiti kao posledica urođenog poremećaja oka koji nije bio dijagnostifikovan ili lečen u detinjstvu.
  • Povrede glave ili očiju mogu dovesti do razvoja strabizma kod odraslih osoba
  • Kod osoba koji su imali neki neurološki poremećaji ili bolest, poput moždanog udara, tumora mozga itd.
  • Prilikom astigmatizma ili visoke dioptrije, može se razviti strabizam kao pokušaj kompenzacije za poboljšanje vida
  • Nije retkost da se strabizam razvije kod starijih odraslih osoba zbog promena u mišićima očiju, slabljenja vida ili drugih procesa povezanih sa starenjem

Bitno je napomenuti da se strabizam kod odraslih ne javlja često, ali kada se pojavi, može ukazati na ozbiljnije zdravstvene probleme. Ukoliko imate bilo kakvu sumnju u vezi simptoma za strabizam, zakažite pregled.

KAKO IZGLEDA OPERACIJA STRABIZMA I SAM OPORAVAK?

Uzimajući u obzir da je položaj oka uslovljen ekstraokularnim mišićima, u ovim operacijama zahvat se izvodi upravo na tim mišićima. Ukoliko je strabolog procenio da je najbolje rešenje operacija, izvode se preoperativni proračuni iz kojih sledi i sama operacija na mišićima oka. Cilj ove operacije je vratiti oko u željeni položaj.

Operacija se izvodi u opštoj anesteziji. Trajanje je u zavisnosti da li se zahvat radi na jednom ili više mišića, u proseku traje od pola sata do sat i po.

Pacijenti u našoj ustanovi ostaju samo preko noći. Ako su u pitanju deca, onda u pratnji ostaju i roditelji. Ujutru se obavlja prva postoperativna kontrola i sledi otpust kući. U ranom postoperativnom periodu postoji osećaj nelagode, crvenilo i povećana osetljivost na svetlost. Za otprilike dve nedelje iščezava i crvenilo.

U ovom periodu se primenjuje i terapija propisanim kapima.

Tri nedelje nakon operacije savetuje se pošteda od fizičkog napora, kao i kupanje u bazenima. Povratak u školu ili vrtić se savetuje nakon dve nedelje.

Zakažite pregled kod naših stručnjaka.

strabizam
ZAKAŽITE PREGLED

    Call Now Button