Scroll Top
strabizam
BOLESTI OKA
strabizam
Strabizam je funkcionalno-estetska anomalija čije su funkcionalne posledice poremećaji u saradnji dva oka uz komplikacije u senzornom smislu.
Jednostavnije rečeno, dva oka ne mogu da ostvare dobar binokularni vid i a komplikacije se manifestuju slabovidošću i nepravilnom saradnjom dva oka bez dobre zajedničke saradnje (stereoskopskog vida).

Veoma velik broj populacije je zahvaćen ovom vrstom problema ali veoma mali broj straboloških pacijenata ima istu vrstu strabizma i oni se međusobno, u određenim detaljima, razlikuju te se sa pravom moze reći da je svaki slučaj po sebi jedinstven.

Najbolje i najuspešnije rešavanje je blagovremenim javljnjem oftalmologu a preporuka je da se PRVI OFTALMOLOŠKI PREGLED URADI U PRVIH ŠEST MESECI ŽIVOTA DETETA.
ZAKAŽITE PREGLED