Duane sindrom

BOLESTI OKA
ŠTA JE DUANE SINDROM?

Duane sindrom predstavlja jedan od ređih sindroma. Manifestuje se tako što utiče na rad očnih mišića, što utiče i na sam položaj očiju. Kod pacijenata dolazi do ograničene mogućnosti pomeranja očiju prema unutra, spolja ili u oba smera.

KOLIKO SE ČESTO JAVLJA DUANE SINDROM?

Duane (retrakcioni) sindrom češće se manifestuje na levom oku, postoje i informacije da češće pogađa pripadnice ženskog pola. Najčešća je forma specijalnih strabizama.

KOJI SU RAZLOZI NASTANKA DUANE SINDROMA?

Po mišljenjima savremenih istraživača retrakcioni sindrom u svojoj osnovi ima inervaciona oštećenja nervnih centara u mozgu (nuklearnog i supranuklearnog porekla), koji se karakterišu paradoksalnom inervacijom u nivou horizontalnih pravih mišića.

Tačan uzrok nastanka Duaneovog sindroma se ne može sa sigurnošću tvrditi, ali se sumnja na kombinaciju kako genetskih i spoljnih činioca. Veruje se da do nastanka sindroma dolazi od trećeg do osmog meseca trudnoće, kada dolazi do razvijanja očnih mišića i moždanog živca kod beba.

Najčešće se primećuje kod dece do 10 godina.

DA LI SE DUANE SINDROM MOŽE IZLEČITI?

Nažalost nije moguće izlečenje kod Duanovog sindroma jer se radi u osnovi o problemu sa inervacijom.


U slučaju postojanja razrokosti ili ukoliko je prisutano i menjanje položaja glave, potrebno je hirurško lečenje.

U zavisnosti od vrste devijacije, radi se slabljenje unutrašnjih ili spoljašnjih pravih mišića.

Pacijentu a takođe i njegovim roditeljima je neophodno staviti do znanja da hirurškom intervencijom postoji šansa ispravljanja gore navedene promene, ali i da se nikako ne mogu poboljšati ograničeni pokreti oka.

Ono što značajno može pomoći pacijentu jesu korekcija dioptrijskog statusa, kao i lečenje slabovidosti, što se tretira kao i kod drugih tipova razrokosti.

Dijagnoza na vreme je ključ uočavanja problema na vreme. Ne čekajte, zakažite pregled već danas.

ZAKAŽITE PREGLED

  Koje su osnovne kliničke karakteristike Duanovog sindroma?

  Kliničku sliku Duane-ovog sindroma u klasičnom obliku karakterišu sledeće osobine:


  • ograničenje pokreta oka ka spolja,
  • blago ograničenje pokreta oka ka unutra,
  • retrakcija očne jabučice (povlačenje očne jabučicve unazad) i sužavanje međukapačnog otvora pri
  pomeranju oka ka nosu,
  • često prisutno pomeranje očne jabučice ka gore ili dole pri pokretanju oka.

   

  Kod ovog sindroma u primarnom položaju (pacijent drži ispravljenu glavu i gleda ravno ispred sebe) često može biti prisutna i rarokost, ali nije obavezno.

  U situacijama kada je prisutna razrokost postoji i prinudni položaj glave. Ponekad je Duanov sindrom udružen sa drugim problemima na očima (displazija strome dužice, anomalije zenice, katarakta i dr.) kao i opštim malformacijama (Goldenharov sindrom, deformiteti ušiju, stopala, šaka).
  Može se javiti jednostrano, ali i obostrano. Danas Duanov (retrakcioni) sindrom klasifikujemo u tri podtipa (tip I, II i III).

  Call Now Button