Scroll Top
braunov sindrom
BOLESTI OKA
braunov sindrom
ili sindrom tetivnog kanala gornjeg kosog mišića
Koliko je čest Braunov sindrom i koje su mu glavne karakteristike?

Radi se o retkoj specijalnoj formi razrokosti koja je najlešće prisutna samo na jednom oku (u 90%). Može biti urođen ili stečen i javlja se gotovo podjednako u oba pola kao i na oba oka.

Osnovne karakteristike Brown-ovog sindroma su:
• nemogućnost pokreta ka nosu i gore na zahvaćenom oku
• normalna ili gotovo normalna pokretljivost oka pravo ka gore i ka gore i upolje
• povremeno širenje međukapačnog prostora pri pokretu oka ka nosu

Koji su glavni uzroci Braunovog sindroma?

Najčešći uzroci su:
• anomalija tetivnog kanala ili gornjeg kosog mišića koja može dovesti do ograničenih pokreta ka nosu i gore,
• anomalija tetive gornjeg kosog mišića, verovatno urođena,
• anomalija donjeg kosog mišića i okolnih struktura,
• paradoksalna inervacija gornjeg kosog mišića,
• postoperativno: posle operacije na gornjem kosom mišiću,
• posle povrede i dr.

Kako se leči Braunov sindrom?

Kada razroskot nije prisutna ili ne postoji prinudni položaj glave, terapija nije potrebna. Terapija kod ovog sindroma je hirurška, mada su ovi zahvati često sa neizvesnom prognozom i moguće je više intervencija.
strabizam
ZAKAŽITE PREGLED

  stankov-logo beli

  Specijalna oftalmološka bolnica STANKOV OFTALMOLOGIJA, počela je sa radom 2000 godine kao Specijalistička oftalmološka ordinacija STANKOV, koja je brojala četiri zaposlena, na čelu sa Prof. dr Brankom STANKOV, baveći se pretežno oftalmološkim problemima kod dece.

  oftalmologija stankov

  Terazije 45/IV, Beograd
  +381 11 324 33 06

  stacionar i hirurški deo

  Kornelija Stankovića 12a, Beograd
  +381 11 2458 654

  kontaktirajte
  nas

  info@stankovbolnica.com

  Call Now Button