BRAUNOV SINDROM

ili sindrom tetivnog kanala gornjeg kosog mišića

Koliko je čest Braunov sindrom i koje su mu glavne karakteristike?

Radi se o retkoj specijalnoj formi razrokosti koja je najlešće prisutna samo na jednom oku (u 90%).
Može biti urođen ili stečen i javlja se gotovo podjednako u oba pola kao i na oba oka.

Osnovne karakteristike Brown-ovog sindroma su:
• nemogućnost pokreta ka nosu i gore na zahvaćenom oku
• normalna ili gotovo normalna pokretljivost oka pravo ka gore i ka gore i upolje
• povremeno širenje međukapačnog prostora pri pokretu oka ka nosu


Koji su glavni uzroci Braunovog sindroma?

Najčešći uzroci su:
• anomalija tetivnog kanala ili gornjeg kosog mišića koja može dovesti do ograničenih pokreta ka nosu i gore,
• anomalija tetive gornjeg kosog mišića, verovatno urođena,
• anomalija donjeg kosog mišića i okolnih struktura,
• paradoksalna inervacija gornjeg kosog mišića,
• postoperativno: posle operacije na gornjem kosom mišiću,
• posle povrede i dr.


Kako se leči Braunov sindrom?

Kada razroskot nije prisutna ili ne postoji prinudni položaj glave, terapija nije potrebna.
Terapija kod ovog sindroma je hirurška, mada su ovi zahvati često sa neizvesnom prognozom i moguće je više intervencija.


Copyright by Stankov Oftamologija 2016. Izrada sajta: AlgoCloud