Scroll Top
slabovidost
BOLESTI OKA
"Lenje oko"
Vidna oštrina kod deteta se razvija u prvih nekoliko godina života. Na rođenju dete vidi veoma skromno (mahanje ruke ili oko 5%), sa godinu dana vidi oko 40%, da bi maksimalnu vidnu oštrinu formiralo u uzrastu između druge i treće godine.

Postojanje razrokosti, razlike u dioptrijama ili visoke dioptrije na oba oka najčešći su uzroci funkcionalne slabovidosti na jednom ili oba oka. Funkcionalna slabovidost se može ispraviti određenim terapijskim metodama (zatvaranjem oka ili „penalizacijom“ oka). Pored funkcionalne slabovidost postoji i organska slabovidost koja nastaje kao posledica obolenja na mrežnjači oka i ima veoma slabe terapijske mogućnosti. Slabovidost (ambliopija) je prisutna kod 1-3% ukupne populacije. Slabovidost (ambliopija) se može detektovati u veoma ranom uzrastu, pregledom strabologa ili pedijatrijskog oftalmologa a na osnovu objektivnog nalaza na očnom dnu, testova na razrokost kao i objektivno utvrđenog dioptrijskog statusa.

Što se slabovidosti tiče važi pravilo da se što je zamućenje intenzivnije to je slabovidost većeg stepena, ali isto i važi pravilo da se što ranije dijagnostikuje i započne sa lečenjem to su rezultati lečenja slabovidosti bolji.
strabizam
ZAKAŽITE PREGLED

    Tretmani slabovidosti

    Kao što smo rekli, što se sa lečenjem slabovodosti ranije započne to je lečenje efikasnije. Da bi se odlučili za tip terapije slabovidosti koju ćemo sprovesti neophodno je utvrditi uzrok i stepen slabovidosti. Pacijenta koji ima značajan dioptrijski problem moramo prvo na određeni način korigovati: bilo naočarima ili kontaktnim sočivima. Znači u osnovi lečenja je omogućiti pacijentu jasnu sliku posmatranog predmeta na retini. Ponekad je to i dovoljno za popravak vidne oštrine na slabovidom oku.


    Ako je slabovidost teže stepeni ili ne dolazi do poboljšanja vidne oštrine samo nošenjem naočara neophodno je uvesti okluziju boljevidećeg oka (zatvaranjem tog oka) ili penalizaciju boljevidećeg oka (zamućenje vida na boljevidećem oku).

    Call Now Button