Glaukom

BOLESTI OKA
ŠTA JE GLAUKOM?

Glaukom predstavlja grupu očnih bolesti koje mogu oštetiti vidni živac i dovesti do gubitka vida, često bez simptoma u početnim fazama. Ova bolest obično uzrokuje povećani pritisak unutar oka, poznat kao intraokularni pritisak, što s vremenom može oštetiti optički živac i vidno polje.

KOJI SU SIMPTOMI GLAUKOMA?

  • Gubitak perifernog vida (tunelski vid), sa predispozicijom pogoršavanja vremenom
  • Pojava kružnih odsjaja oko svetala
  • Češće promene dioptrije naočara
  • Osetljivost na svetlost
  • Bolovi u oku

Glaukom se može otkriti oftalmološkim pregledom koji uključuje merenje intraokularnog pritiska, pregled vidnog polja, inspekciju očnog dna, kao i druge testove.

KOJI SU TIPOVI GLAUKOMA?

U svakodnevnoj kliničkoj praksi najviše je zastupljena podela glaukoma na: primarni, sekundarni i kongenitalni.

Primarni glaukomi mogu biti glaukomi otvorenog (glaucoma simplex) i zatvorenog ugla (glaucoma angulare). Što se tiče primarnog glaukoma otvorenog ugla (POAG), njega čine i okularna hipertenzija i normotenzivni glaukom.

Sekundarni glaukomi nastaju u sklopu brojnih drugih očnih oboljenja koja mogu dovesti do povećane vrednosti očnog pritiska: promene na sočivu (prezrele ili nabubrele katarakte), povrede oka, zapaljenja oka, promene na oku uzrokovane dijabetesom, hipertenzijom itd.

LEČENJE GLAUKOMA:

Stankov Oftalmologija - Glaukom

Metode koje s značajne pri lečenju glaukoma podrazumevaj upotrebu lekova koji smanjuju intraokularni pritisak, hirurške procedure ili laser terapiju, zavisno od tipa i napredovanja bolesti.

Ukoliko imate neki od ovih simptoma, zakažite pregled. Jer pravovremeno reagovanje je značajno.

ZAKAŽITE PREGLED

    Call Now Button