NAJSAVREMENIJI BIOMETAR ZA OPERACIJE KATARAKTE – ARGOS

argos-1

Uspešno izvedena operacija oka na obostrano zadovoljstvo pacijenta i oftalmohirurga podrazumeva pored dobre hirurške veštine i savršeno dobro isplaniranu intraoperativnu tehniku i precizan odabir intraokularnog sočiva. Uloga savremene oftalmološke opreme u ovome je od velikog značaja.

Alcon je prestižni američki proizvođač oftalmološke dijagnostičke opreme. Njihov tehnički i softverski pristup i saradnja sa japanskim timom inženjera kompanije Movu rezultirao je stvaranjem trenutno najpreciznijeg aparata za preoperativnu pripremu pacijenata za operaciju katarakte.

Naša bolnica sa ponosom objavljuje da posedujemo njihov poslednji proizvod po imenu Argos.

Argos predstavlja multifunkcionalni uređaj koji radi na principu najnovije tehnologije optičke koherentne tomografije (visokosenzitivni tzv Swept-Source OCT) i kao takav omogućava sveobuhvatno snimanje parametara oka potrebnih za najtačniji izračun svih vrsta intraokularnih sočiva za uspešnu operaciju katarakte ili operaciju refraktivne zamene sočiva.

Preciznost, broj i brzina dobijenih snimaka, uz raznovrsnost softverskih mogućnosti,  izdvajaju ovaj aparat od drugih u svetu.

Sam proces snimanja je veoma kratak, bezkontaktni, bezbolan i bez štetnog zračenja.

Operacija katarakte i refrakciona zamena sočiva

Argos aparat svojom detaljnom analizom zakrivljenosti, debljine i prečnika rožnjače, dubine prednje očne komore, debljine očnog sočiva, dužine oka, reakcije zenice precizno olakšava pravilan odabir pacijenata i planiranje operacija:

– katarakte sa ugradnjom svih vrsta intraokularnih sočiva (monofokalnih, multifokalnih, EDOF sočiva, toričnih sočiva koji ispravljaju astigmatizam, prednje komornih sočiva, faknih sočiva itd).

– refrakcione zamene prirodnog sočiva veštačkim čime se eleminiše minus ili plus dioptrija

izvođenja kornealnih rezova za eliminaciju dioptrije astigmatizma za vreme operacije.

očnog sočiva i katarakte nakon laserskog skidanje dioptrije PRK i LASIK metodom.

argos operacija katarakte

Prednosti Argosa

Jedinstvenost i prednost Argos biometra u odnosu na ostale aparate jesu sledeće mogućnosti:

Veća brzina snimanja uz veći broj dobijenih parametara što omogućava veću komfornost za pacijenta i veću matematičku preciznost za dobijanje željenje postoperativne refrakcije nakon operacije (veliki značaj kod multifokalnih i EDOF sočiva).

– Poseduje veliki broj najsavremenijih formula za izračun intraokularnih sočiva kod: keratokonusa, visokog astigmatizma, velike minus i plus dioptrije, stanja nakon laserskog skidanja dioptrije.

– Visokosenzitivne OCT tehnologije koja omogućava preciznije snimanje kroz tvrđe  i više uznapredovale katarakte.

Povezivanje aparata na operacioni mikroskop i mogućnost preciznijeg plasiranje hirurških rezova i pozicioniranja sočiva za vreme operacije.

Call Now Button