Scroll Top

Kako uočiti smetnje

Pažljivim posmatanjem roditelji kod svog deteta mogu primetiti sledeće…

1. Glava deteta je stalno nakrivljena. Razlog mogu biti smetnje u položaju očiju tj. razrokosti kada dete pomera glavu u jednu stranu da bi izbeglo duple slike.

2. Na izletima ili šetnjama na prepoznaje stvari koje mu pokazujete ili se stalno sudara sa preprekama, kao da ih ne vidi. Najverovatnije je kratkovido.

3. Dok crta, gotovo dodiruje papir nosićem. I u ovom slučaju je najverovatnije reč o kratkovidosti.

4. Kad gleda TV sve se više približava istom.

5. Kad mu prilaze sa strane, reaguje samo ako prilazite s desne strane, a sve pokrete sleva ne primećuje, ili obrnuuto. Mogući razlozi su da ne vidi na jedno oko (slabovid ) ili je vidno polje jednog oka suženo.

6. Često se žali na glavobolje, naročito posle igranja sa sitnim predmetima, slaganja slagalice ili gledanja slikovnice. Možda čak i ne želi da se igra s takvim predmetima jer hoće da izbegne neprijatnost. Najverovatnije je reč o dalekovidosti : sve što je daleko vidi jasno dok ga posmatranje objekata na blizinu umara.

7. Oči su mu crvene i suzne. Ne podnosi svetlost, često žmirka i trlja oči.

Ako je prisutno bilo koje od gore navedenih ponašanja ili simptoma obavezno posetite svog oftalmologa koji je jedino stručan da razjasni situaciju i, po potrebi, preduzme odgovarajuće lečenje.

Call Now Button