Scroll Top

Preporuke za pregled očiju kod dece

Na rođenju– sva prevremeno rođena deca (mlađa od 35 nedelja ili sa telesnom težinom manjom od 1500grama)

Sa 6 meseci– ako je prisutna razrokost (nepravilan položaj očiju).

Sa napunjenih godinu dana– ako u porodici postoje razrokost, slabovidost kao i ozbiljnije bolesti očiju. Roditelji koji imaju ozbiljniji dioptrijski status ili razliku od 1D između očiju.

Između 3-će i 4-te godine- sva deca.

Pred polazak u školu- sva deca.