Preporuke za pregled očiju kod dece

Saznajte kada deca, u zavisnosti od starosti treba da obave svoj prvi pregled kod oftalmologa.

Na rođenju – sva prevremeno rođena deca (mlađa od 35 nedelja ili sa telesnom težinom manjom od 1500grama).

Sa 6 meseci– ako je prisutna razrokost (nepravilan položaj očiju).

Sa napunjenih godinu dana– ako u porodici postoje razrokost, slabovidost kao i ozbiljnije bolesti očiju. Roditelji koji imaju ozbiljniji dioptrijski status ili razliku od 1D između očiju.

Između 3-će i 4-te godine – sva deca.

Pred polazak u školu – sva deca je poželjno da obave pregled kod oftalmologa.

Call Now Button