Scroll Top

Normalno građeno oko i refrakcione greške

Dalekovidost, kratkovidost i astigmatizam:

Kod normalno građenog (emetropnog oka ) imamo takav odnos između moći prelamanja (svetlost prelamaju rožnjača i sočivo) i veličine oka (prednje-zadnjeg dijametra ) da se svetlosni zraci koji dolaze do oka, posle prelamanja od strane rožnjače i sočiva, seku i padaju na mrežnjaču (makula-centar najjasnijeg vida).

Kod dalekovidosti (hypermetropia) prelomljeni paralelni zraci se fokusiraju iza mrežnjače, dok kod kratkovidosti (myopia) mesto fokusiranja je pre mrežnjače.

Postojanje astigmatizma predstavlja situaciju kod koje imamo dve tačke fokusa koje odgovaraju glavnim prelomnim meridijanima. Sve ove refrakcione greške se uspešno koriguju naočarima i/ili kontaktnim sočivima.

Call Now Button